Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Intrôn là gì?  

Intrôn là gì?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Intrôn là gì?  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Intron được tìm thấy trong hệ gen ở các loại sinh vật nhân thực. Ở một số loại vi khuẩn cũng có nhưng rất hiếm ( chỉ xuất hiện ở môt số loại vi khuẩn cổ )

Intron có khả năng phiên mã sang mARN nhưng chúng bị cắt bỏ sau đó để tạo mARN trưởng thành tham gia dịch mã, do đó intron không được dịch mã

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn