Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây không đúng về mức phản ứng?  

Điều nào sau đây không đúng về mức phản ứng?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây không đúng về mức phản ứng?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mức phản ứng là tập hợp kiểu hình của cùng 1 kiểu gen trong các môi trường khác nhau

Điều không đúng là A

Mức phản ứng do kiểu gen qui định

→ mức phản ứng có khả năng di truyền được

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn