Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây là SAI khi nói về nội năng?      

Điều nào sau đây là SAI khi nói về nội năng?      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây là SAI khi nói về nội năng?

     


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn