Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Định m sao cho : mx2 – 10x – 5 ≤ 0 ; x ε R  (1)

Định m sao cho : mx<sup>2</sup> – 10x – 5 ≤ 0 ; x ε R  (1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m sao cho : mx2 – 10x – 5 ≤ 0 ; x ε R  (1)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1) m = 0 thì (1) -10x – 5 - ½ nên m = 0 ( Loại)

2) m ≠ 0 thì (1) m < 0 v ∆ ≤ 0

m < 0 v 25 + 5m ≤ 0 m < 0 v m ≤ -5

m ≤ -5

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn