Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axi

do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axitamin thứ 10 trong chuỗi polipeptit do gen tổng hợp. Biết gen đột biến ít hơn gen bình thường 7 liên kết hidro. Đây là dạng đột biến:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

đột biến làm mất 1 axitamin => đột biến đó làm mất 3 cặp nucleotit, 3 cặp nucleotit này có 7 liên kết hidro => mất 2 cặp A-T, 1 cặp G-XĐáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn