Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hàon toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O?

Đốt cháy hàon toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hàon toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu được nH2O = nCO2

=> để thu được nCO2 > nH2O thì este phải có độ bất bão hòa từ 2 trở lên

=> CH2=CHCOOCH3 thỏa mãn (vì có độ bất bão hòa k = 2)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn