Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 0672 lít (đktc) hỗn hợp E gồm 2 anken liên tiếp trong khí oxi dẫn toàn bộ sản phẩ

Đốt cháy hoàn toàn 0672 lít (đktc) hỗn hợp E gồm 2 anken liên tiếp trong khí oxi dẫn toàn bộ sản phẩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 0,672 lít (đktc) hỗn hợp E gồm 2 anken liên tiếp trong khí oxi, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng nước vôi trong thì thấy bình 1 tăng m(gam), bình 2 tăng (m + 2,028) gam. Xác định công thức của mỗi anken trong hỗn hợp E?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bình 1 đựng H2SO4 đặc hấp thụ H2O. Bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 hấp thụ CO2.

→mH2O= m gam và mCO2= m + 2,028 gam

Đặt công thức chung của 2 anken là CnH2n

CnH2n+2+ (3n)/2 O2 → n CO2+ n H2O

Ta có nCO2= nH2O nên m/18= (m + 2,028)/44 → m= 1,404 gam → nH2O= m/18= 0,078 mol

Ta có: nanken= 0,672/22,4=0,03 mol → nH2O = 0,03n= 0,078 → n= 2,6

Vì hỗn hợp E gồm 2 anken liên tiếp nên E gồm C2H4 và C3H6.

Đáp án A

Ý kiến của bạn