Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, tỉnh có sản lượng kh

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, tỉnh có sản lượng kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, tỉnh có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn