Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Động vật nào sau đây không tiêu biểu cho phần phía Nam lãnh

Động vật nào sau đây không tiêu biểu cho phần phía Nam lãnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động vật nào sau đây không tiêu biểu cho phần phía Nam lãnh thổ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn