Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất nông

Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất nông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta thời kì 1990 - 2005.

                                                                                              (Đơn vị : %)

Loại biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng ngành nông nghiệp là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu trong nhiều năm (>3 năm) là biểu đồ miền

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn