Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đun nóng 01 mol este no đơn chức E với 30 ml dung dịch 28% (d = 12 g/ml) của một hidroxit kim loại k

Đun nóng 01 mol este no đơn chức E với 30 ml dung dịch 28% (d = 12 g/ml) của một hidroxit kim loại k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức E với 30 ml dung dịch 28% (d = 1,2 g/ml) của một hidroxit kim loại kiềm. Sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch, thu được chất rắn X và 4,6 gam ancol Y. Đốt cháy X, thu được 12,42 gam muối cacbonat; 8,26 gam hỗn hợp khí cacbonic và hơi nước. Tên của E là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giả sử hidroxit có công thức là MOH

mMOH = d.V.C% = 30.1,2.28% = 10,08 gam

Ta có: 2MOH → M2CO3

PT:    2(M+17)     2M+60  (gam)

ĐB:    10,08           12,42

=> 10,08(2M+60) = 12,42.2(M+17) => M = 39 (K)

nKOH = 10,08 : 56 = 0,18 mol > n este => Este hết, KOH dư

n ancol = n este = n muối = 0,1 mol => M ancol = 4,6 : 0,1 = 46 (C2H5OH)

Đốt X:

(left{ begin{gathered}
{C_n}{H_{2n - 1}}{O_2}Kleft( {0,1{text{ }}mol} right) hfill
KOHleft( {0,18 - 0,1 = 0,08{text{ }}mol} right) hfill
end{gathered} right. + {O_2} to 8,26(g)left{ begin{gathered}
C{O_2} hfill
{H_2}O hfill
end{gathered} right. + {K_2}C{O_3}:0,09)

BTNT “C”: nCO2 = 0,1n – 0,09 (mol)

nH2O = (frac{{0,1(2n - 1) + 0,08}}{2}) = 0,1n – 0,01 (mol)

mCO2 + mH2O = 8,26 gam => 44(0,1n-0,09) + 18(0,1n-0,01) = 8,26 => n = 2

Vậy este là CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn