Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng hỗn hợp X gồm C3H4, C3

Đun nóng hỗn hợp X gồm C3H4, C3</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng hỗn hợp X gồm C3H4, C3H6 và H2 có Ni xúc tác thu được 0,224 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 bằng 8,35. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,015M thấy khối lượng dung dịch tăng lên m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

MY = 16,7 => chứng tỏ H2

Y gồm C3H8 và H2 ; nY = 0,01 mol

=> nC3H8  = 0,0035 ; nH2 = 0,0065 mol

, nCa(OH)2 = 0,006 mol => nOH = 0,012 mol

Đốt cháy X thì tạo sản phẩm với lượng giống như đốt cháy Y

=> nCO2 = 3nC3H8 = 0,0105 mol  ; nH2O = 0,0205 mol

=> nCaCO3 = nOH – nCO2 = 0,0015 mol

=> mCaCO3 – (mCO2 + mH2O) = - 0,681g

=> m dung dịch tăng 0,681g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn