Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 300 ml dung dịch NaOH 1,15M thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 7,70 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư thu được 2,52 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,6 gam một chất khí. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tổng quát  : OH + Na -> ONa + ½ H2

=> nOH = 2nH2 = 0,225 mol = nCOONa => nNaOH dư = 0,345 – 0,225 = 0,12 mol

RCOONa + NaOH -> RH + Na2CO3 (xúc tác : CaO,t0)

=> nRH = nNaOH = 0,12 mol ( RCOONa dư) => MRH = 30g (C2H6)

=> muối hữu cơ là C2H5COONa

Bảo toàn khối lượng : m + mNaOH pứ = mC2H5COONa + mancol

=> m = 20,3g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn