Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

HCl không tan trong benzen nên không phân li ra đươc cation và anion do vậy không dẫn được điện

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn