Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện trong các trường hợp sau:

Dùng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện trong các trường hợp sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện trong các trường hợp sau:

 a. Hai pin mắc liên tiếp, một bóng đèn Đ1, một khoá K1 và một số dây dẫn. Sao cho khi K1đóng đèn Đ1 sáng.

 b. Hai pin mắc liên tiếp, hai bóng đèn Đ1, Đ2,  hai khoá K1, K2 và một số dây dẫn. Sao cho khi K1 mở, K2 đóng chỉ có đèn Đ2 sáng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn