Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vôn kế là thiết bị dùng để đo

Vôn kế là thiết bị dùng để đo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vôn kế là thiết bị dùng để đo


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn