Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật nào dưới đây là nguồn sáng?

Vật nào dưới đây là nguồn sáng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật nào dưới đây là nguồn sáng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

Ý kiến của bạn