Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trọng lực là

Trọng lực là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trọng lực là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn