Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

Ý kiến của bạn