Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gia tốc trong dao động điều hòa:

Gia tốc trong dao động điều hòa:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gia tốc trong dao động điều hòa:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gia tốc   tỉ lệ với li độ, và ngược dấu với li độ do đó hướng về VTCB, có chu kì T, đạt cực đại tại vị trí biên

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn