Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giấm ăn là dung dịch chứa khoảng 5% axit 

Giấm ăn là dung dịch chứa khoảng 5% axit 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giấm ăn là dung dịch chứa khoảng 5% axit


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic (CH3COOH) có nồng độ từ 2-5%

Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn