Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai âm cùng cao độ là hai âm có cùng:

Hai âm cùng cao độ là hai âm có cùng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai âm cùng cao độ là hai âm có cùng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án CHai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng tần số

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn