Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3

Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn