Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không phản ứng với H2SO4 đặc

Hai kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không phản ứng với H2SO4 đặc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

tính chất riêng của axit sunfuric đặc nguội, làm Al, Fe bị thụ động hóa

=> chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn