Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số (y = 1 4x^4 - 1 3x^3 - 1

Hàm số (y = 1 4x^4 - 1 3x^3 - 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = {1 over 4}{x^4} - {1 over 3}{x^3} - {1 over 2}{x^2} + x) có bao nhiêu điểm cực trị?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: (y' = {x^3} - {x^2} - x + 1 = {x^2}left( {x - 1} right) - left( {x - 1} right) = {left( {x - 1} right)^2}left( {x + 1} right) = 0 Leftrightarrow left[ matrix{  x =  - 1 hfill cr   x = 1 hfill cr}  right.)

Vậy hàm số chỉ có 1 điểm cực trị x = 1. (vì x = - 1 là nghiệm bội 2).

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn