Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y=

Cho hàm số y=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số y=frac{2x-1}{x-1}. (a) khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho (HS tự làm).  (b) Với giá trị nào của  m, đường thẳng d: y=-x+m cắt (C) tại hai điểm A,B thỏa mãn AB=√10.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

a, học sinh tự giải

b.Hoành độ giao điểm của d và (C) là nghiệm của phương trình:

=-x+m      (1)

Đường thẳng d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt khi (1) có 2 nghiệm phân biệt khác 1

∆=  

 

Gọi x1, x2 là các nghiệm của (1)

Khi đó A(x1; - x1 + m), B(x2; -x2+m) và x1+x2=m-1; x­1x2=m-1.

Ta có AB=√10 (x2 – x1 )2 + (x2 – x1 )2 =10 (x2 – x1 )2=5

 (x1 + x2 )2  - 4x1x2=5 (m – 1)2 -4(m – 1)=5   , thỏa mãn

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn