Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

⇔ cos2x (cosx + 2) + sinx (2cos2 x – 1) = 0

⇔ cos2x (cosx + 2) + sinx.cos2x = 0

⇔ cos2x (cosx + sinx + 2) = 0

⇔ cos2x  = 0

⇔ 2x =  + kπ ⇔ x =  + k  (k ∈ )

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn