Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy chọn công thức đúng. Công thức tính quãng đường đi được

Hãy chọn công thức đúng. Công thức tính quãng đường đi được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy chọn công thức đúng.

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuyển động thẳng nhanh dần đều có a và v0 luôn cùng dấu

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn