Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị y = log3 x tại đi

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị y = log3 x tại đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị y = log3 x tại điểm có hoành độ x = 5 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn