Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 =

Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặt  t = 7x (t > 0).

Phương trình đã cho trở thành 7t2 – 8t + 1 = 0 ⇔t = 1 hoặc t = .

Với t = 1 , ta có 7x =1⇔ x = 0

Với  t =  , ta có 7x = ⇔ x = − 1.

 Vậy nghiệm của phương trình là x = 0 hoặc x = -1.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn