Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất nào sau đây tác dụng được với vàng kim loại ?    

Hợp chất nào sau đây tác dụng được với vàng kim loại ?    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất nào sau đây tác dụng được với vàng kim loại ?

          


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vàng có thể tan trong nước cường toan với thành phần gồm  HNO3 và HCl với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn