Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 26 gam hỗn hợp rắn gồm Fe<sub>2</sub>O<sub

Hòa tan hoàn toàn 26 gam hỗn hợp rắn gồm Fe<sub>2</sub>O<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 26 gam hỗn hợp rắn gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe trong 910 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch X và giải phóng 4,368 lít H2 (đkc). Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị m là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Qui hỗn hợp về dạng : x mol Fe ; y mol FeO ; z mol Fe2O3

=> mhh = 56x + 72y + 160z = 26 (1)

Có nHCl = 2x + 2y + 6z = 0,91 mol (2)

Và nH2 = nFe = x = 0,195 mol (3)

Từ (1) ; (2) ; (3) => y = z = 0,065 mol

=> Khi nung kết tủa thì sản phẩm chỉ còn Fe2O3

Bảo toàn Fe : nFe2O3 = ½ nFe(hh đầu) = ½ . ( x + y + 2z) = 0,195 mol

=>m = 31,2g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn