Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3

Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

M của KHCO3 và  CaCO3 = 100

=> nCO2 = nKHCO3 + nCaCO3 = 0,5 mol

=> m = 50g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn