Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol

Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x có thể là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hỗn hợp kim loại gồm Ag và Cu, giả sử hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ thì: n Zn = (2n Cu2+ + n Ag+ - 2n Mg): 2 = 1,7 mol (không có đáp án)

Chứng tỏ dung dịch sau phản ứng chứa Mg2+; Zn2+ và Cu2+. Vì vậy n Zn < 1,7 mol.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn