Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X chứa Na2O NH4NO3 NaHCO3 và Ba(NO3)2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2

Hỗn hợp X chứa Na2O NH4NO3 NaHCO3 và Ba(NO3)2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4NO3, NaHCO3 và Ba(NO3)2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Na2O  + H2O →2NaOH

x          2x

NH4NO3  + NaOH→NaNO3  + NH3  +H2O

x          x

NaHCO3  +NaOH →Na2CO3  + H2O

x          x          x

Na2CO3  + Ba(NO3)2 →BaCO3  + 2NaNO3

x          x

Các phản ứng xảy ra vừa đủ  => dd sau phản ứng: NaNO3

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn