Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm glucozơ và mantozơ. Thủy phân hết 702 gam hỗn hợp X trong môi trường axit dung dịch Y.

Hỗn hợp X gồm glucozơ và mantozơ. Thủy phân hết 702 gam hỗn hợp X trong môi trường axit dung dịch Y.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm glucozơ và mantozơ. Thủy phân hết 7,02 gam hỗn hợp X trong môi trường axit dung dịch Y. Trung hòa hết axit trong dung dịch Y rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì được 8,64 gam Ag.Phần trăm khối lượng mantozơ trong hỗn hợp là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn