Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất X có các tính chất - Tác dụng được với dung dịch A

Hợp chất X có các tính chất - Tác dụng được với dung dịch A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X có các tính chất

- Tác dụng được với dung dịch AgNO3

- Không tác dụng với Fe

- Tác dụng với dung dịch Na2CO3 cho sản phẩm có chất kết tủa và chất khí

X là chất nào trong các chất sau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AlCl3 +3 AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓

2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3  → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn