Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ion R3+ có cấu hình electron là [Ar]3d5

Ion R3+ có cấu hình electron là [Ar]3d5</sup

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ion R3+ có cấu hình electron là [Ar]3d5. R là nguyên tố


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu hình của R : [Ar] 3d64s2

=>Fe

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn