Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Khi đồng vị Bismuth <sub>83</sub>Bi<sup>213 </sup>phân rã t

 Khi đồng vị Bismuth <sub>83</sub>Bi<sup>213 </sup>phân rã t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi đồng vị Bismuth 83Bi213 phân rã thành đồng vị Polonium 84Po213, nó phát ra


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn