Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi hòa tan vào nước chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh là

Khi hòa tan vào nước chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Metyl amin (CH3NH2) hòa tan vào nước có môi trường bazơ nên làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn