Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ:  

Khi vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ:

     


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi vật chỉ chịu tác dụng của 1 lực duy nhất thì nó sẽ bị biến dạng hoặc biến đổi vận tốc

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn