Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kim loại nào sau dẫn điện tốt nhất ?

Kim loại nào sau dẫn điện tốt nhất ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại nào sau dẫn điện tốt nhất ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thứ tự dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al

=> Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn