Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có khối lượng m=50g đặt trong một điện trườn

Một con lắc đơn có khối lượng m=50g đặt trong một điện trườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có khối lượng m=50g đặt trong một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường \overrightarrow{E} hướng thẳng đứng lên trên và độ độ lớn 5.103V/m. Khi chưa tích điện cho vật, chu kỳ dao động của con lắc là 2(s). Khi tích điện cho vật thì chu kỳ dao động của con lắc là π/2(s). Lấy g=10m/s2 và π2 = 10. Điện tích của vật là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn