Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt

Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số \omega =\frac{1}{2\sqrt{LC}}. Điểm giữa C và L là M. Khi uMB =40V thì uAB có giá trị


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

uAB = uC + uL = -160 + 40 = -120 (V)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn