Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa ha

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8 s. Tốc độ truyền sóng nước là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là λ = 2m

+ Thời gian quan sát thầy 6 ngọn sóng qua trước mặt là t = 5T = 8 s => Chu kì T = 1,6 s

=> Tốc độ truyền sóng nước: v = λ/T = 1,25 m/s

=> Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn