Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và ađênin chiếm 3

Một phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và ađênin chiếm 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và ađênin chiếm 30% tổng số nucleotit. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số lượng nucleotit trong phân tử AND là : 150 x 20 = 3000 nucleotit

A= T = 30 % => A= T = 900 nucleotit

G = X = 20 % => G = X = 600 nucleotit

Tổng số liên kết hidro có trong phân tử AND là : 3000 + 600 = 3600

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn