Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox với phương trình u(x

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox với phương trình u(x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox với phương trình u(x,t)=2cos(6πt–0,08πx), trong đó u và x tính bằng cm còn t tính bằng s. Vận tốc truyền sóng bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn