Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos(2πt + π/6) cm. Số lần vật qua vị trí có li độ x =

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos(2πt + π/6) cm. Số lần vật qua vị trí có li độ x =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos(2πt + π/6) cm. Số lần vật qua vị trí có li độ x = 2cm trong 3,25 giây đầu tiên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chu kỳ dao động: (T=frac{2pi }{omega }) = 1s

Biên độ dao động A = 8cm.

Pha ban đầu là π/6.

Sau 3,25s = 3,25T, vật đi được 3 vòng và thêm ¼ vòng nữa.

Số lần vật đi qua vị trí có x = 2cm là 7 lần

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn