Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng công thức: En = -E0/n2  (n= 1

Năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng công thức: En = -E0/n2  (n= 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng công thức: En = -E0/n2 (n= 1, 2, 3….) Biết tỉ số giữa bước sóng ngắn nhất và dài nhất tương ứng của hai dãy Laiman và Banme là a và b. Tỉ số a/ b bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

bức sóng ngắn nhất của dãy laiman: hc/ = Eo

bức sóng dài nhất của dãy Banme: hc/ = Eo(1/4 - 1/9) = 5Eo/36

vậy a/b = 5/36

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn