Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:

Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn